Tel: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Horná lišta

Ponuka služieb požiarnej ochrany a BOZP

Predmetom našej činnosti je najmä

Tieto služby ponúkame v týchto variantoch

Kontaktujte nás pre spracovanie individuálnej ponuky Vami požadovaných služieb.

Pyroconsulta, s.r.o.

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava, SR

Sídlo spoločnosti:
Romanova 42, 851 02 Bratislava 5, SR

IČO: 43 866 859
IČ DPH: SK2022510424

Tel./Fax: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk

Milan Dornič, +421 905 645 634
Mgr. Robert Lederleitner, +421 905 399 787

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 49401/B.