Tel: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Horná lišta

Ponuka služieb požiarnej ochrany a BOZP

Pre našich klientov poskytujeme nasledujúce služby:

Tieto služby ponúkame v týchto variantoch

Ďalšie služby, ktoré poskytujeme v oblasti BOZP a požiarnej ochrany

Pracovná zdravotná služba

V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou zabezpečujeme výkon Pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a zákona č. 355/2007 Z. z. o verejnom zdraví.

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Zabezpečíme pre Vašu spoločnosť:

Je pre Vašu spoločnosť naša ponuka zaujímavá? Kontaktujte nás pre spracovanie individuálnej ponuky Vami požadovaných služieb.

Pyroconsulta, s.r.o.

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava, SR

Sídlo spoločnosti:
Romanova 42, 851 02 Bratislava 5, SR

IČO: 43 866 859
IČ DPH: SK2022510424

Tel./Fax: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk

Milan Dornič, +421 905 645 634
Barbora Dorničová, +421 905 545 397

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 49401/B.