Tel: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Horná lišta

O nás − poskytovanie komplexných služieb PO a BOZP

Vitajte na stránkach spoločnosti Pyroconsulta, s.r.o., poskytovateľa komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na území Slovenskej a Českej republiky. Spoločnosť, ktorá vznikla spojením dvoch fyzických osôb, pôsobí na Slovenskom trhu už od roku 1992 (od roku 2007 ako s.r.o.). V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a kvalitnej spoločnosti. Túto pozíciu si drží napriek stále rastúcej konkurencii aj vďaka dôvere svojich klientov. Tá sa zakladá na bezproblémovej spolupráci, minimálnom počte pracovných úrazov, nulovej požiarovosti a nulových finančných postihoch zo strany Štátneho požiarneho dozoru.

Predmet činnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s platnou legislatívou a s ohľadom na konkrétne podmienky klienta. Stabilný tím spoločnosti Pyroconsulta, s.r.o. ponúka klientom odbornosť, kvalitu a individuálny prístup pre efektívnu spoluprácu vo všetkých regiónoch Slovenska a v Českej republike. Služby technika požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ponúkame v slovenskom a anglickom jazyku, ako aj formou e-learningu.

Kontaktujte nás pre spracovanie individuálnej ponuky Vami požadovaných služieb a nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku našich služieb.

Milan Dornič a Robert Lederleitner
konatelia spoločnosti

Osvedčenie na výkon činnosti č. 1Osvedčenie na výkon činnosti č. 2Osvedčenie na výkon činnosti č. 3Osvedčenie na výkon činnosti č. 4Osvedčenie na výkon činnosti č. 5Osvedčenie na výkon činnosti č. 6Osvedčenie na výkon činnosti č. 7Osvedčenie na výkon činnosti č. 8

Pyroconsulta, s.r.o.

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava, SR

Sídlo spoločnosti:
Romanova 42, 851 02 Bratislava 5, SR

IČO: 43 866 859
IČ DPH: SK2022510424

Tel./Fax: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk

Milan Dornič, +421 905 645 634
Mgr. Robert Lederleitner, +421 905 399 787

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 49401/B.