Tel: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Horná lišta

OCHRANA PRED POŽIARMI

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou − technik požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi.

Ochrana pred požiarmi

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou − bezpečnostný technik, resp. autorizovaný bezpečnostný technik, poskytujeme našim zákazníkom komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

E-LEARNING

Školenia prostredníctvom nášho online portálu - www.skolmesa.sk predstavujú jednoduchú formu elektronického vzdelávania v oblasti zákonom povinných školení.

E-LEARNING

Pyroconsulta, s.r.o.

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava, SR

Sídlo spoločnosti:
Romanova 42, 851 02 Bratislava 5, SR

IČO: 43 866 859
IČ DPH: SK2022510424

Tel./Fax: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk

Milan Dornič, +421 905 645 634
Barbora Dorničová, +421 905 545 397

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 49401/B.