Skip to main content

Školenia formou e-learningu

Jednoduchá forma elektronického vzdelávania v oblasti zákonom stanovených povinných školení.

Jednoduché riešenie

Školenia prostredníctvom portálu www.skolmesa.sk predstavujú jednoduchú formu elektronického vzdelávania v oblasti zákonom stanovených povinných školení. Jedinou požiadavkou je prístup na internet. Samotné ovládanie kurzov a školení je veľmi jednoduché a intuitívne, nie je potrebné špeciálne zaškolenie. Kurzy obsahujú taktiež veľké množstvo interaktívnych prvkov a úloh, ktoré robia samotný kurz zaujímavým. Zamestnávateľ aj zamestnanec má prehľad o absolvovaných kurzoch, ako aj nepretržitý prístup k nim. K online školeniam je poskytovaná kompletná podpora zahŕňajúca lektorský, aktualizačný a informačný servis, neobmedzené konzultácie a technickú podporu. Online školenia sú schválené príslušnými kontrolnými orgánmi a spĺňajú všetky zákonom stanovené požiadavky.

Jednoduchá forma elektronického vzdelávania

Moderné, úsporné a
efektívne vzdelávanie

Flexibilita a úspora času

Hlavnou výhodou online školení je, že sú pre vás k dispozícii okamžite. Zamestnanci môžu absolvovať už úvodné školenie pri nástupe do zamestnania vo svojej kancelárii na počítači, pričom si sami určujú tempo štúdia. Školenia sú spracované v súlade s platnou legislatívou a obsahujú potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre absolvovanie kurzu. Ihneď po úspešnom overení vedomostí má zamestnanec k dispozícii záznam o vykonanom školení s potrebnými inštrukciami a môže sa ďalej venovať svojej práci.

Online e-learning

Ako funguje e-learning?

Samotný systém zabezpečuje automaticky kompletnú organizáciu školení od sledovania termínov periodických školení, rozposielanie emailov, certifikáciu cez evidenciu a prehľady absolvovaných školení. V podstate jedinou úlohou správcu školení v spoločnosti je vkladanie nových a vyradenie odchádzajúcich zamestnancov.

Každému zamestnancovi je zaslaný email s prístupovými údajmi a výzvou k absolvovaniu školenia. Po prihlásení do svojho užívateľského konta absolvuje pridelený kurz. Po úspešnom absolvovaní kurzu systém zamestnancovi vystaví záznam o absolvovaní s ďalšími inštrukciami podľa dohody.

Systém automaticky sleduje periodicitu školení a upozorňuje zamestnancov na potrebu opakovaného absolvovania školenia prostredníctvom notifikačných emailov.

Správcovia školení a aj zamestnanci majú k dispozícii nonstop online podporu a v pracovných dňoch aj telefonickú podporu. Súčasťou podpory je taktiež odborné poradenstvo, ktoré zahŕňa odpovede na otázky k obsahu školenia, poradenstvo, aktualizačný a informačný servis. Súčasťou je aj technická podpora (problémy s prihlásením, technické problémy na strane užívateľov a pod.).

  • jednoduchá
    administrácia
  • nahrávanie povinných dokumentov spoločnosti
  • prístup pre správu systému určeným zamestnancom
  • pravidelný
    reporting
  • automatické odosielanie pripomienok