Tel: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Horná lišta

E-learning

Prečo si vybrať e-learning od našej spoločnosti? Školenia prostredníctvom portálu www.skolmesa.sk predstavujú jednoduchú formu elektronického vzdelávania v oblasti zákonom povinných školení. Jedinou požiadavkou je prístup na internet. Samotné ovládanie kurzov a školení je veľmi jednoduché a intuitívne, nie je potrebné špeciálne zaškolenie. Kurzy obsahujú taktiež veľké množstvo interaktívnych prvkov a úloh, ktoré robia samotný kurz zaujímavým. Zamestnávateľ aj zamestnanec má prehľad o absolvovaných kurzoch, ako aj nepretržitý prístup k nim.

Hlavnou výhodou online školení je, že sú pre Vás k dispozícii okamžite. Zamestnanci môžu absolvovať už úvodne školenie pri nástupe do zamestnania vo svojej kancelárii na počítači, pričom si sami určujú tempo štúdia. Školenia sú spracované v súlade s platnou legislatívou a obsahujú potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre absolvovanie kurzu. Ihneď po úspešnom overení vedomostí má zamestnanec k dispozícii záznam o vykonanom školení s potrebnými inštrukciami a môže sa ďalej venovať svojej práci.

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zárukou odbornosti a kvality jednotlivých školení. K online školeniam je poskytovaná kompletná podpora zahŕňajúca lektorský, aktualizačný a informačný servis, neobmedzené konzultácie a technickú podporu. Online školenia sú schválené príslušnými kontrolnými orgánmi a spĺňajú všetky zákonom stanovené požiadavky.

Ako funguje náš e-learning?

Samotný systém zabezpečuje automaticky kompletnú organizáciu školení od sledovania termínov periodických školení, rozposielanie emailov, certifikáciu cez evidenciu a prehľady absolvovaných školení. V podstate jedinou úlohou správcu školení v spoločnosti je vkladanie nových a vyradenie odchádzajúcich zamestnancov.

Každému zamestnancovi je zaslaný email s prístupovými údajmi a výzvou k absolvovaniu školenia. Po prihlásení do svojho užívateľského konta absolvuje pridelený kurz. Po úspešnom absolvovaní kurzu systém zamestnancovi vystaví záznam o absolvovaní s ďalšími inštrukciami podľa dohody.

Systém automaticky sleduje periodicitu školení a upozorňuje zamestnancov na potrebu opakovaného absolvovania školenia prostredníctvom notifikačných emailov.

Správcovia školení a aj zamestnanci majú k dispozícii nonstop online podporu a v pracovných dňoch aj telefonickú podporu. Súčasťou podpory je taktiež odborné poradenstvo, ktoré zahŕňa odpovede na otázky k obsahu školenia, poradenstvo, aktualizačný a informačný servis. Súčasťou je aj technická podpora (problémy s prihlásením, technické problémy na strane užívateľov a pod.).

Pyroconsulta, s.r.o.

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava, SR

Sídlo spoločnosti:
Romanova 42, 851 02 Bratislava 5, SR

IČO: 43 866 859
IČ DPH: SK2022510424

Tel./Fax: +421 2 43 411 410
E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk

Milan Dornič, +421 905 645 634
Barbora Dorničová, +421 905 545 397

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 49401/B.