Skip to main content

Ďalšie služby

Potrebujete dodať hasiace prístroje, vykonať revízie elektrických zariadení alebo preškoliť zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci?

Podľa požiadavky vám vieme zabezpečiť:

  • revízie elektrických prenosných zariadení
  • vzdelávanie zamestnancov podľa osobitných odborností (vedenie motorového vozíka, tlakové zariadenia, plynové zariadenia, elektrotechnik, …)
  • školenie prvej pomoci
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov a inej dokumentácie
  • kontroly prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
  • dodanie hasiacich prístrojov, hasiacich diek, reflexných viest alebo bezpečnostného značenia
  • vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení